3089 дітей поліпшили сприйняття зверненої до них мови