icon

Адреси клінік

м. Київ, пр-т Василя Порика 13-Б (На карті )

м. Київ, вул. Композитора Мейтуса, 5 (незабаром відкриття) (На карті)

м. Біла Церква, вул. Гагаріна 37А (відкриття в жовтні) (На карті)

phone

+38 (044) 364-20-04 +38 (093) 170-16-59

Пн.-Нд. 08:30 - 20:00

Моторна алалія

Затримка мовного висловлювання у дітей після 3-4 років змушує батьків задуматися про можливий розвиток моторної алалії. Фахівці «Центр Стимуляції Мозку» допоможуть розібратися в причинах порушення мовного висловлювання, нададуть кваліфіковану допомогу і призначать сучасні методи лікування.

Що таке моторна алалія?

Ваша дитина не починає розмовляти навіть після 3–4 років? Ви хочете дізнатися, що таке моторна алалія, оскільки є підозра на такий діагноз? Звернення до «Центру Стимуляції Мозку» допоможе вам почати лікування моторної алалії якомога раніше, і ви не допустите розвитку важких наслідків порушень мовного розвитку. Наші фахівці мають великий досвід роботи з такими пацієнтами та застосовують сучасні методи доказової медицини для максимальної соціалізації дітей.

Моторна алалія — це нейропсихологический синдром, при якому істотно порушуються процеси мовного висловлювання, і дитина або не говорить зовсім, або розмовляє дуже погано. Вона частіше розвивається у хлопчиків і виявляється приблизно у 2–3 дітей до 7 років з 1 000. Моторна алалія у дітей проявляється варіабельними рівнями затримки розвитку мови: від незначних порушень у граматиці та фонетиці до абсолютної відсутності мовної комунікації. Водночас інтелектуальний розвиток і слух дитини не порушені.

Класифікація моторної алалії

Форма моторної алалії визначається місцем розташування ураження головного мозку:

 • Еферентний різновид алалії спричиняється ураженням премоторних зон ЦНС — центру Брока. Ці ділянки контролюють перемикання артикуляторних актів. Внаслідок їхнього ураження розвивається кінетична апраксія і в дитини виникає спотворення складів у словах і труднощі з послідовними рухами мовного апарату.
 • Аферентний різновид алалії провокується ушкодженнями постцентральної зони нижньотімяної зони лівої півкулі. Ця область контролює кінестетичну складову мови, і в дитини виникають труднощі з вибором артикуляційних поз і озвучуванням слів та речень.

Класифікація експресивної алалії проводиться з огляду на основні лінгвістичні порушення, і патологія розділяється на чотири форми:

 • за типом артикуляційної апраксії;
 • зі зміною фонематичного аналізу;
 • з недостатнім розвитком системи фонем мови;
 • з викривленням повторення.

Ступені моторної алалії визначають за вираженістю симптомів:

 • I — загальноприйнята мова відсутня;
 • II — порушена вимова складів, використовуються набори лепетних аграмматична слів;
 • III — у побутовому спілкуванні виникають неточності фонетико-фонематичного та лексико-граматичного характеру.

Цей нейропсихологічний симптомокомплекс проходить в моторній формі, але при поширеному пошкодженні мовних центрів може доповнюватися сенсорними розладами та залежно від переважання тих чи інших компонентів проявлятися в сенсомоторній або мотосенсорній формі. З огляду на варіабельний характер синдрому, під час його діагностики та лікування проявляється мультидисциплінарний підхід, і до роботи з пацієнтом залучаються фахівці у сфері неврології, психології та логопедії.

Етіологія моторної алалії

Причини моторної алалії — це органічні осередкові ушкодження відповідальних за моторику центрів головного мозку екзогенного генезу. Ці структури мозку дуже вразливі на ранніх стадіях онтогенезу та різні негативні впливи провокують їхнє ураження. Надалі у дитини розвиваються порушення мовних і немовних процесів.

Спричинити пошкодження моторних центрів можуть різні фактори, вплив яких може спостерігатися в різні періоди:

 • пренатальні (протягом вагітності): вірусні інфекції (токсоплазмоз, цитомегаловірус, краснуха тощо), цукровий діабет, важкий перебіг токсикозу, психоемоційні та фізичні травми на тлі гестації, куріння або зловживання спиртним і наркотиками, вплив іонізуючого випромінювання, прийом деяких препаратів, резус-конфлікт, гіпоксія плода тощо;
 • інтранатальний (під час пологів): асфіксія новонародженого, внутрішньочерепні травми, обвиття пуповиною, застосування акушерських щипців, передчасне відходження вод, стрімкі пологи, медикаментозна стимуляція родової діяльності, ускладнення під час кесаревого розтину;
 • ранні постнатальні (після народження): перенесені до 1 року ЧМТ, новоутворення в зоні Брока, менінгіти, енцефаліти, часті інфекції, гіпотрофія, рахіт.

Виразність моторної алалії у дітей багато в чому визначається часом негативного впливу на мовні центри. Найважче виявляються порушення, що спричиняються дією шкідливих факторів на тлі першого триместру гестації. Менш виражено проявляються ознаки ушкоджень, що виникають у постнатальному періоді.

Патогенез моторної алалії

Існує кілька теорій щодо механізму розвитку моторної алалії:

 • Психологічна.
  Передбачається, що недорозвинення мови спричиняється проблемами з пам’яттю, увагою та сприйняттям. Внаслідок цього виникають порушення під час переходу від розумового формулювання висловлювання до вимови.
 • Сенсомоторна (психофізіологічна).
  Недостатнє формування моторики мови спричиняється кінетичною та кінестетичною апраксією (порушеннями рухових функцій під час голосового спілкування).
 • Психолінгвістична.
  Порушення мови провокуються недостатнім розвитком функцій внутрішнього планування, підбору лексико-граматичних і фонетичних прийомів, мовного оформлення фраз і речень.

Симптоми моторної алалії

Батьки малюка помічають, що у нього практично відсутній лепет і наявна бідність мовних реакцій у порівнянні з однолітками. Перші слова вимовляються тільки до 3–4 років або в старшому віці. У вимові дитина часто заміняє звуки, повторює звуки та склади, пропускає фонеми й об’єднує частини різних слів.

Відрізняється й поведінка дітей із моторною алалією. Під час спілкування вони активно використовують жести, наслідування звукам і лепетні фрази.

Серед симптомів моторної алалії фіксують такі прояви:

 • складності з повторенням запропонованих дорослими звуків, складів, слів, фраз;
 • неузгодженість слів у реченні за часом, відмінком, родом, числом;
 • рідкісне використання прислівників, прикметників і дієслів;
 • аграматичність та редукованість фраз;
 • бідність словникового запасу;
 • переважання іменників;
 • утруднення під час вибору слів у певних ситуаціях.

Дитина з моторною алалією добре розуміє сказане йому та може виконати певне прохання, але її мова слабо зрозуміла оточуючим.

Моторна алалія супроводжується не тільки мовними проблемами. У дітей із таким діагнозом є низка відхилень у психоневрологічному стані:

 • некритичність до своїх мовних дефектів;
 • нерозвиненість моторики пальців рук;
 • часта зміна настрою;
 • інертність у мисленні;
 • нестійка увага;
 • порушення сприйняття;
 • дискоординація;
 • незграбність;
 • погана пам'ять;
 • мала активність;
 • проблеми зі сном;
 • порушення апетиту.

Ознаки моторної алалії варіабельні. Вони проявляються через відсутність мовлення до наявності його незначних труднощів. Зміни мови зачіпають різні її частини.

Ускладнення моторної алалії

Відсутність корекції й обмежене коло спілкування заважають повноцінному та всебічному розвитку та призводять до появи низки наслідків моторної алалії:

 • небажання та боязнь спілкування з незнайомими людьми;
 • спричинена дефектами мови вторинна інтелектуальна недостатність;
 • відсутність навичок взаємодії з однолітками;
 • складності під час освоєння навичок письма;
 • дислексія та дисграфія;
 • заїкання.

Діагностика моторної алалії

Для діагностики моторної алалії застосовується комплексний підхід і роботу з дитиною проводять педіатри, логопеди та психологи. Діагноз може ставитися у віці 4–5 років.

Для виявлення причин порушень призначається консультація дитячого невролога та отоларинголога. Фахівці збирають дані про особливості перебігу гестації та пологів, історію раннього розвитку малюка та перенесені захворювання. Пацієнту може призначатися виконання ЕЕГ, отоакустичної емісії (ОАЕ) та аудіограми, УЗД церебральних судин, МРТ головного мозку.

Консультація логопеда допомагає оцінювати ступінь мовного розвитку та виявляти наявні порушення. Спеціаліст застосовує для діагностики тести, що допомагають визначати величину словникового запасу, фонетико-фонематичні процеси та граматичну будову. Логопед досліджує артикуляційний праксис і перемикання, правильність рухів язика та губ.

Під час спілкування з психологом оцінюється когнітивний та емоційно-вольовий складники. Обстеження виконується у формі гри, під час якої фахівець може аналізувати поведінку дитини.

Для уникнення помилкового діагнозу проводиться порівняльна діагностика алалії з псевдоалалічним синдромом, олігофренією, аутизмом та РАС, дитячою афазією, анартрією, ЗМР, мутизмом, глухонімотою тощо.

Лікування моторної алалії

Під час лікування моторної алалії у дітей завжди проявляється комплексний підхід. Воно повинне починатися негайно та скеровуватися як на компенсацію або усунення мозкових порушень із використанням препаратів і фізіопроцедур, так і на логопедичну та психологічну допомогу. Дітям та батькам рекомендується консультація дитячого психолога для стабілізації та поліпшення поведінково-емоційної сфери. Для корекції мовних порушень проводяться систематичні заняття з логопедом.

Для корекції моторної алалії застосовуються комбінації з таких методик:

Добір методів корекції, апаратних методик і вправ для дітей із моторною алалією строго індивідуальний і залежить від проявів порушення.

Оптимально обрана програма корекційної роботи допомагає проводити реабілітацію та максимальну соціалізацію дітей із цим нейропсихологічним синдромом. Прогнози моторної алалії сприятливі, і вчасне звернення до фахівців істотно підвищує шанси дитини на успішну корекцію порушень. Лікувально-корекційна робота повинна починатися з віку до 3–4 років, бути регулярною, поетапною та проводитися досвідченими фахівцями.

Профілактика моторної алалії

Для профілактики моторної алалії необхідно:

 • забезпечувити максимально сприятливі умови для фізичного та інтелектуального розвитку дитини;
 • уникати шкідливих впливів під час вагітності;
 • запобігти розвитку захворювань головного мозку;
 • вчасно виявляти вроджені патології;
 • унеможливлювати травмування голови;
 • уникати родових травм.

Поради та рекомендації

Для своєчасного виявлення моторної алалії необхідно:

 • уважно спостерігати за мовою дитини та своєчасно звертатися до фахівців у разі невідповідності мовного розвитку віковим нормам;
 • вчасно проходити профілактичні обстеження у невролога, отоларинголога та дитячого психотерапевта.

Який лікар лікує моторну алалію?

У вашої дитини моторна алалія або вона погано говорить, і ви шукаєте досвідчених фахівців? Звернення до «Центру Стимуляції Мозку» допоможе вам почати лікувально-корекційну роботу з досвідченими та висококваліфікованими лікарями, психологами та логопедами. У клініці ви проведете всебічну та точну діагностику, комплексну корекцію та реабілітацію. Для запису на прийом можна зателефонувати до контакт-центру або заповнити форму для онлайн запису або замовлення зворотнього дзвінка.

Сертифікати

Сертифікат Аніщенко Вікторія Миколаївна

Сертифікат Аніщенко Вікторія Миколаївна

Сертифікат Карімова Муніра Хамідівна

Сертифікат Карімова Муніра Хамідівна

Сертифікат Козубенко Ольга Геннадіївна

Сертифікат Козубенко Ольга Геннадіївна

Сертифікат Полтавська Вікторія Володимирівна

Сертифікат Полтавська Вікторія Володимирівна

Сертифікат Селезньова Ольга Іванівна

Сертифікат Селезньова Ольга Іванівна

Сертифікат Тополевська Ірина Миколаївна

Сертифікат Тополевська Ірина Миколаївна

Сертифікат Чернова Оксана Василівна

Сертифікат Чернова Оксана Василівна

Ціни

 • CC1. Консультація лікаря невролога дитячого (первинна)

  45 хвилин

 • CC18. Консультація логопеда (первинна) Дитячий

  30 хвилин

Залишити відгук:

Ваша оцінка:

Ваша оцінка:

Відправляючи цю форму, ви підтверджуєте свою згоду з політикою передачі і використання даних на цьому сайті

Запишіться на прийом

Відправляючи цю форму, ви підтверджуєте свою згоду з політикою передачі і використання даних на цьому сайті

Відправляючи цю форму, ви підтверджуєте свою згоду з політикою передачі і використання даних на цьому сайті